Page 40 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
40
Tablica 2.1 Nositelji gospodarskog razvoja na području Općine Dvor.
Djelatnosti
Poljoprivreda
Prerada
drveta/šumarstvo/
Graditeljstvo
Turizam
Javne
usluge/servisne
djelatnosti
Ostalo
Farma Benko
Šumarija Dvor
Marčinković
OPG Krstinić
Una-trade
NORD, Divuša
Farma Hrtić
Šumarija Rujevac
OPG Malivuk
FID
KIO keramika
PZ Dvor
FID-pilana
Mačinković
OPG Butić
MID
EXPO-EPET,
prijevoz
PZ Zrinska
Gora
UNA-DRVO, Trgovi
OPG Kovačević Autoservis
Knežević
„Djak“,
prijevoz
OU Pero
Vujičić
Autoservis
Drača
Izvor: JLS Dvor
2.1 Poljoprivreda i šumarstvo
Prema Popisu poljoprivrede iz 2003. godine na području SMŽ-e registrirano je 27.184 (473 je na
području Općine Dvor, ili 1,73%) poljoprivrednih kućanstava i 40 poslovnih subjekata čija je osnovna
djelatnost poljoprivreda. Iako je u pitanju ozbiljan gospodarski resurs, činjenica je da na prostoru
SMŽ još uvijek prevladava ekstenzivan pristup poljoprivrednoj proizvodnji, rasparcelirani posjedi s
velikim brojem malih poljoprivrednih gospodarstava. Posljedica toga je mali postotak obradivih
poljoprivrednih površina u funkciji robne proizvodnje, te niska produktivnost i tržišna
nekonkurentnost.
Poljoprivredni posjedi su usitnjeni, a kao poseban problem nameću se neriješeni imovinsko-pravni
odnosi. Za njihovo rješavanje potrebna je uspostava integriranog sustava prikupljanja i praćenja
informacija, kao i sustava identificiranja zemljišnih parcela. Najviše je zemljišta površine od 1,01 –
2,00 ha ili 15% ukupno obradivih poljoprivrednih površina. Zemljišta površine preko 10 ha je svega
5,8%.
Tržište poljoprivrednih proizvoda nije zadovoljavajuće organizirano. Većina proizvoda nema
poznatog kupca. Poljoprivrednici su udruženi u 77 poljoprivrednih udruga, a započeo je i proces
udruživanja poljoprivrednika u zadruge (više od 200 zadruga SMŽ, samo 2 su na području općine