Page 38 - LIDIBA-LUKAS-1

Basic HTML Version

Strategija razvoja Općine Dvor
2011-2015
UNDP Hrvatska
©Fotografije: Boris Krstinić
38
Golubovac, Divuša, Kozibrod, Kuljani, Volinja i Draškovac) doprema na odlagalište i odlaže na
nepripremljenu površinu tla ili na prijašnji sloj otpada te povremeno prekriva. Sakuplja se i zajedno
odlaže na odlagalište mješavina biološkog otpada, papira, metala, gume, plastike, stakla, boja,
lakova, lijekova, ulja itd. Stanovnici skupljaju otpad u kante za smeće zapremine 80 l.
1.1.7.7 Poslovna infrastruktura
Na području Općine Dvor predviđeno je nekoliko lokacija za poslovne zone, no ti prostori nisu
izgrađeni niti stavljeni u funkciju poslovnih zona koje su spremne za ulaganje investitora.
1.1.7.8 Društvena infrastruktura
Uz fizičku infrastrukturu, za kvalitetu života stanovnika, važna je i društvena infrastruktura,
zatvaranje područnih škola, nedostatak ili velika udaljenost dječjeg vrtića, neadekvatnost ili
nepostojanje objekata za kulturne ili društvene aktivnosti, sportskih sadržaja i objekata, nedostatak
ili neadekvatnost zdravstvene skrbi, uzrokovati će iseljavanje mladog stanovništva u područja boljih
životnih uvjeta.
Na području Općine Dvor postoje 2 ustanove važne za opći društveni razvoj zajednice -Knjižnica i
čitaonica i Dječji vrtić „Sunce“ sa 40-tero djece te Narodno sveučilište , koje nije u funkciji, u sklopu
kojeg je novoobnovljeni Dom kulture. Jedna osnovna škola, sa 240 učenika, nalazi se u Dvoru, te
jedna područna škola u Rujevcu. Nakon završene osnovne škole učenici gravitiraju u Hrvatsku
Kostajnicu, Sisak i Zagreb.
Na području općine nalaze se 3 sportska igrališta (nogometna), 1 sportska dvorana (u okviru osnovne
škole) te 2 dječja igrališta.
Iz navedenih podataka vidljivo je kako područje Općine ima slabo razvijen sustav ustanova za opći
društveni razvoj zajednice, koje su neophodne upravo za održavanje tradicionalnog načina života
stanovnika uz druženja. Od 9 Mjesnih odbora 6 ( Dvor, Divuša, Trgovi, Brđani Zrinski , Donji Javoranj
i Rujevac) imaju prostore za okupljanje i rad.
O zdravstvenoj skrbi stanovnika brinu se 3 liječnika u Domu zdravlja Sisak – Ispostava Dvor, dok se o
socijalno ugroženim stanovnicima brine Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica- Podružnica
Dvor.
1.1.7.9 Minski sumnjivi prostor
Nakon Domovinskog rata, minama onečišćena područja Općine još zauzimaju 29.283.734 m² ili
2928.37 ha (19,9% minski sumnjivih površina Sisačko-moslavačke Županije nalazi se na području
općine Dvor), od čega je 28.698.059, šumsko područje, a 585.675 je pod pašnjacima. Prema
dostupnim raspoloživim financijskim sredstvima za razminiranje, Hrvatski centar za razminiranje