Novosti

smallpreviewZa ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj radi sa nepunim radnim vremenom odnosno sa 1/3 od punog radnog vremena.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

|

Opširnije...

smallpreviewObavijest o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor i Odluku Općinskog vijeća Općine Dvor o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2176/08-02-15/01 od 30. studenog 2015. godine.

 

Obavijest o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor
Odluka Općinskog vijeća Općine Dvor o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor

|

Potkategorije

Mjesni odbori 12

Pregled mjesnih odbora 9

U pregledu Vam donosimo pregled osnovnih podataka o Mjesnim odborima s područja Općine Dvor. Mandati Vijeća mjesnih odbora traju u periodu od 2007-2011. godine. 

Udruge 46

Pregled udruga 7

Na linkovima ispod dostupni su Vam pregledi nekoliko Udruga s područja Općine Dvor.

Za predstavljanje Vaše Udruge pošaljite na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno dostavite podatke u Općinu Dvor. 


Razno 91

Stranica 10 od 73

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor