Kandidacijske liste VMO Divuša

Kandidacijske liste VMO Donji Žirovac

Kandidacijske liste VMO Dvor

Kandidacijske liste VMO Javoranj

Kandidacijske liste VMO Matijevići

Kandidacijske liste VMO Oraovica

Kandidacijske liste VMO Rujevac

Kandidacijske liste VMO Trgovi

Kandidacijske liste VMO Zrinski Brđani

 

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA divuša

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJI ŽIROVACVOR

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DVOR

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA JAVORANJ

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MATIJEVIĆI

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ORAOVICADVOR

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RUJEVAC

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA TRGOVI

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ZRINSKI BRĐANIDVOR