DKR DVOR 1 html 36c6b228Ovim putem želimo lokalnu zajednicu i širu javnost upoznati s prvim rezultatima provođenja programa društveno korisnog rada na području općine Dvor.

Programske aktivnosti započele su 10.12.2015. u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Centar za socijalnu Hrvatska Kostajnica zaposlio je 4 koordinatora društveno korisnog rada. Dva koordinatora zaposlena su u Podružnici Dvor ovog Centra te obavljaju poslove koordinacije na području Općine Dvor što obuhvaća suradnju s lokalnom samoupravom, organizacijama civilnog društva, mjesnim odborima, radno sposobnim, odnosno djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade, te bavljenje drugim pitanjima vezanim za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica, Podružnica Dvor, u mjesecu travnju 2016. godine broji 92 radno i djelomično radno sposobna korisnika zajamčene minimalne naknade, od kojih 73 korisnika sudjeluje u radovima za opće dobro bez naknade. Od početka provođenja programa društveno korisnog rada, korisnici su odradili 15 radnih akcija na području Dvora koje uključuju: čišćenje nogostupa i parkinga, čišćenje ulica, parka i kružnog toka, sadnju cvijeća na kružnom toku, čišćenje u prostorijama Udruge umirovljenika, uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Sunce, te čišćenje drugih javnih površina.

U svakoj akciji u mjestu Dvor i okolnim naseljima sudjelovalo je 13 korisnika, dok je drugih 13 korisnika sudjelovalo u radovima u prostorijama ŠNK Podovi Dvor te u obilasku starijih i nemoćnih, što ukupno broji 26 korisnika koji sudjeluju u radovima za opće dobro. Korisnici zajamčene minimalne naknade koji su udaljeniji od Dvora od 3 do 23 kilometra, obavljali su rad za opće dobro u mjestu stanovanja na način da su obilazili i pomagali starijim i nemoćnim osobama. To ukupno broji 47 korisnika iz 18 mjesta sa područja Općine Dvor. Koordinatori u Podružnici Dvor radne akcije i sve aktivnosti društveno korisnog rada organizirali su u suradnji s predstavnicima Općine Dvor, DvorKom d.o.o, ŠNK Podovi Dvor, Udrugom umirovljenika Općine Dvor i Dječjim vrtićem „Sunce“.

Kroz razgovor s primateljima društveno korisnog rada, starijim i nemoćnim osobama doznaje se da su isti vrlo zadovoljni s pomoći koju dobivaju te izražavaju veliku zahvalnost. Nadalje kroz svakodnevni rad i organizaciju akcija stanovnici Dvora izražavaju zadovoljstvo samim izgledom zajednice i reakcijama sugrađana. Korisnici zajamčne minimalne naknade zadovoljni su jer iza svake radne akcije ostavljaju vidljive promjene na bolje i uredan okoliš.

Neke od radnih akcija bile su:

  • Uređenje prostorija Udruge umirovljenika Općine Dvor. Očišćena je stara kuglana a smeće je odvezeno u suradnji i po dogovoru s DvorKom d.o.o. Korisnici su u radnoj akciji odradili 6 sati društveno korisnog rada.

  • Čišćenje cesta i parkinga od kamenčića i sadnja cvijeća na kružnom toku
  • Uređenje dvorišta dječjeg vrtića Sunce

DKR DVOR 1 Html 33d2cda6
DKR DVOR 1 Html 36c6b228
DKR DVOR 1 Html 554318f6
DKR DVOR 1 Html M138750d3
DKR DVOR 1 Html M54689a8c
DKR DVOR 1 Html M56054d77
DKR DVOR 1 Html M61e86898
DKR DVOR 1 Html M7d9db076
DKR DVOR 1 Html Md9b26ba