smallpreviewObavijest o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor i Odluku Općinskog vijeća Općine Dvor o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor KLASA: 350-02/15-01/01, URBROJ: 2176/08-02-15/01 od 30. studenog 2015. godine.

 

Obavijest o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor
Odluka Općinskog vijeća Općine Dvor o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor