Razno

|

 • Općinski načelnik
 • Općinsko vijeće
 • Općinska uprava
 • Nacionalne manjine
 • Mjesni odbori
 • Savjet mladih
 • Vijeće za prevenciju
|

S A Z I V A M

07. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

 

            koja će se održati u utorak, 28. listopada 2014. godine , s početkom u   09,00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

            Za sjednicu predlažem slijedeći

                        Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
 2. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Dvor
 3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Dvor
 4. Donošenje Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Općine Dvor
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 6. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvješću o radu za 2013. Godinu trgovačkog društva „Komunalac – Dvor“ d.o.o.
 7. Donošenje Zaključka po podnesenom Godišnjem financijskom izvještaju za 2013. Godinu trgovačkog društva „Komunalac – Dvor“ d.o.o.
 8. Upoznavanje sa Izvješćem o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije

                                                             

Predsjednik Vijeća

   Stjepan Buić

icon Saziv za 07. sjednicu Vijeća - 28.10.2014

|
Stranica 10 od 16

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor