Razno

smallpreview11. sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09, 13/10, 15/13  i 30/14), 

S A Z I V A M

11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DVOR

 koja će se održati u srijedu, 22. travnja 2015. godine, s početkom u   11:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.  Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
  2. Razmatranje prijedloga Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Zagreb za sudjelovanje lokalne zajednice u postupku odabira lokacije centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada
  3. Namjera Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, da se isti skladišti u Općini Dvor na lokaciji „Čerkezovac“

 Predsjednik Vijeća
Stjepan Buić


Saziv za 11 sjednicu Vijeća 14 04 2015

|

smallpreviewOpis poslova i podaci o plaći radnog mjesta namještenika za obavljanje privremenih poslova javnih radova, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Opis poslova:

I.Sakupljanje naplavljenog, ekološki neprihvatljivog, nerazgradivog otpada pored rijeke Une (plastika, gume, glomazni metalni otpad) u dužini od 40 km, polazeći od prirodnih plaža u Dobretinu, Javorniku, Matijevićima, Dvoru, Struzi Banskoj, Golubovcu Divuškom i Divuši,
II.Uređenje starih vodenica uz gornji tok potoka Žirovnice: omogućavanje prilaza, pravljenje stepenica i postavljanje rukohvata,
III.Sakupljanje otpada, uređivanje prilaza, postavljanje nadstrešnica i klupa na lokacijama starih gradova Gvozdansko, Zrin, Pedalj i Javnica,
IV.Označavanje i omogućavanje prilaza izvorima pitke vode u Zrinskoj gori.

Podaci o plaći:

Plaća u bruto iznosu je 3.553,66 Kn                                                

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja i putem intervjua koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju iz općeg znanja.

Opis poslova i podaci o placi javni radovi 2015

|

smallpreviewNačelnik  Nikola Arbutina je u petak, 3. travnja 2015. godine uručio ugovore o stipendiranju studentima s područja Općine. Općina će pomagati studente iznosom od 500,00 kuna mjesečno do završetka studija.

Načelnik je čestitao studentima i naglasio da je natječaj ponavljan jer je na prvom natječaju uvjetima udovoljio samo jedan kandidat. Matija Plantosar, Stjepan Mikičić i Filip Pavlović pridružili su se Mihaelu Mudrovčiću i Rolandu Peši  pa, nakon dužeg vremena, imamo pet stipendista što nas posebno veseli naglasio je načelnik.

|

Temeljem članka 21. Odluke o komunalnoj naknadi («Službeni vjesnik« Općine Dvor broj 57/06, 60/09, 59/10, 6/12 i 48/14) plaćanja komunalne naknade oslobađaju se obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor koji su:

-          korisnici stalne pomoći za uzdržavanje,

-          nositelji staračkog poljoprivrednog domaćinstva bez drugih prihoda,

-          u prethodnoj godini ostvarili prihod po domaćinstvu manji od 800,00 kuna mjesečno

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade je privremeno, na rok od jedne godine.

Pojam staračko poljoprivredno domaćinstvo označava poljoprivredno domaćinstvo bez drugih prihoda, u kojem živi samac ili bračni par stariji od 65 godina, a nema nasljednike koji su ga po zakonu dužni uzdržavati.

            U svrhu prikupljanja dokaza, a radi korištenja prava na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor, dužni ste najkasnije do 28. veljače 2015. godine dostaviti slijedeće:

-          presliku rješenja o stalnoj pomoći za uzdržavanje,

-          uvjerenje o prebivalištu,

-          uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,

-          potvrdu poslodavca o prosječnoj mjesečnoj plaći isplaćenoj u prethodnoj godini, za člana domaćinstva u radnom odnosu,

-          presliku zadnjeg izdanog rješenja o porezu na dohodak Porezne uprave, za člana domaćinstva koji ostvaruje dohodak od obrta i slobodnih zanimanja,

-          nalog za isplatu mirovine ili izvadak iz banke za mjesec prosinac 2014. godine, za člana domaćinstva u mirovini.

            Tražene dokumente potrebno je dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, 44440 Dvor, a ukoliko se traženi podaci ne dostave u roku (do 28. 02. 2015.), smatrat će se da obveznik ne ispunjava uvjete za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, te se naknadni zahtjevi neće razmatrati.

                                                          

                                                                                                          v.d. pročelnika:

                                                                                              Stevo Paripović, dipl.iur.

 

Obavijest o podnošenju zahtjeva za oslobađanje Komunalne naknade 2015

|
Stranica 9 od 16

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor