Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta namještenika za obavljanje privremenih poslova javnih radova, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Opis poslova:

  1. uređenje prirodnih plaža i obalnog područja uz rijeku Unu,
  2. uređenje lokaliteta kulturnih spomenika na području općine Dvor.

 

Podaci o plaći:

 

Plaća u bruto iznosu je 3.438,47 Kn                                                

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja i putem intervjua koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju iz općeg znanja.