Općinska uprava

Na temelju odredbe članka 126. stavak 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dvor objavljuje izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja u bruto iznosu kako slijedi;

VRSTA TROŠKOVA

IZNOS SREDSTAVA U KUNAMA

Naknada biračkim odborima

I. i II. krug izbora /118x574,58/

67.800,44

Najam privatne kuće korištene za održavanje I. i II. kruga izbora

/574,58 x2/

1.149,16

Glasački listići, zapisnici i prijepisi zapisnika za I. i II. krug glasovanja

5.362,45

Troškovi prevoditeljice glasačkog listića s latinice na ćirilicu

383,05

Naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Izbornog povjerenstva – I. i II. krug

60.995,78

Naknada informatičkim koordinatorima i financijskom koordinatoru

10.291,29

Objava kandidacijskih lista i izbornih rezultata u Večernjem listu (04.05.2013.,21.05.2013. i 04.06.2013.)

13,663,00

Putni troškovi Izbornog povjerenstva

9.536,13

UKUPNO

169.181,30

Predsjednica

Mihaela Rastovac, v.r.

icon Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

|

U četvrtak, 27. lipnja 2013. godine, održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Dvor. 

Na sjednici je za predsjednika Općinskog vijeća izabran  Stjepan Buić  a za potpredsjednika  Marijan Janošević.

Za članove Mandatne komisije izabrani su: Predrag Begić za predsjednika, Goran Živković i Ljubomir Carić za članove.

U Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća izabrani su: Miroslav Krstinić za predsjednika, Marijan Janošević i Stjepan Buić za članove.

Novi saziv Općinskog vijeća čine slijedeći vijećnici: Dragan Šašo, Miroslav Krstinić, Nikola Trbulin, Rade Kepčija, Ljuban Milaković, Goran Živković, Branislav Joka, Zoran Tesla, Đuro Đermanović, Dragan Menićanin, Stjepan Buić, Predrag Begić, Marijan Janošević, Ljubomir Carić i Dragica Čamber –Kućan.

|

icon KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA

Utvrđuje se da su rezultati za izbor općinskog načelnika objavljeni u Večernjem listu dana 04. lipnja 2013. godine, na internetskim stranicama Općine Dvor (www.dvor.hr) dana 04. lipnja 2013. godine i na oglasnoj ploči Općine Dvor dana 04. lipnja 2013. godine postali konačni.

                                                                                                                    

PREDSJEDNICA

Mihaela Rastovac, v.r.

|

Od ukupno 6.425 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.362 birača, odnosno 36,76%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.362 birača, odnosno 36,76%. Važećih listića bilo je 2.267, odnosno 95,98%. Nevažećih je bilo 95 listića, odnosno 4,02%.

Kandidati dobili su sljedeći broj glasova:


 1. Kandidat: NIKOLA ARBUTINA         1.261 glasova  53,39%   -  Zamjenik kandidata: MILOŠ MRKOBRADA - SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA - SDSS

2. Kandidat: BRANISLAV JOKA, dipl.ing.         1.006 glasova  42,59% - Zamjenik kandidata: VLADO RIBIĆ  -  KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Na temelju članka 97. st. 1. Zakona, za općinskog načelnika Općine Dvor izabran je NIKOLA ARBUTINA  a za zamjenika općinskog načelnika izabran je MILOŠ MRKOBRADA

 

icon REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DVOR

|
Stranica 7 od 31

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor