Općinska uprava

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos 15 namještenika za obavljanje privremenih poslova javnih radova uređenja prirodnih plaža i obalnog područja uz rijeku Unu, kao i lokaliteta kulturnih spomenika na području Općine Dvor, dana 30. srpnja 2013. godine objavljuje  POZIV   za prethodnu provjeru znanja i  sposobnosti  ( pisano testiranje )

icon Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

|

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta namještenika za obavljanje privremenih poslova javnih radova, te način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Opis poslova:

  1. uređenje prirodnih plaža i obalnog područja uz rijeku Unu,
  2. uređenje lokaliteta kulturnih spomenika na području općine Dvor.

 

Podaci o plaći:

 

Plaća u bruto iznosu je 3.438,47 Kn                                                

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja iz općeg znanja i putem intervjua koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na provedenom pisanom testiranju iz općeg znanja.

|

Poziv na sudjelovanje u radu seminara Edukacije o EU fondovima za potrebe gospodarstva u sklopu Potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“.

Molimo proslijedite poziv tvrtkama, obrtima, i OPG na vašem području.

Poziv i prijavnica u prilogu.

icon Poziv na sudjelovanje u radu seminara Edukacije o EU fondovima

|
Stranica 6 od 31

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor