U postupku izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor, sukladno Odluci o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dvor

("Službeni vjesnik" Općine Dvor broj 95/21) provedena je u razdoblju od 21. ožujka do 5. travnja 2022. godine javna rasprava o Prijedlogu Plana.

Preuzmite dokumente: