„Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dvor („Službeni vjesnik“ broj 10/16) i članka 40.stavak 2.točka 16. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“ broj 7/21), Općinski načelnik Općine Dvor objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika, koji se financiraju iz proračuna Općine Dvor“

Preuzmite dokumente:

  1. Tekst Javnog natječaja
  2. DOKUMENTACIJA  ZA JAVNI NATJEČAJ