Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. provodi se u dvije faze:

  • od 13. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva u elektroničkom sustavu e-Građani
  • od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači popisuju sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale u elektroničkom sustavu e-Građani

Popis 2021. obuhvaća sljedeće: stanovništvo, kućanstva i stanove.
Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima te o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.
Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Informacije vezane za popis, možete dobiti od voditelja popisnog centra Dragana Šaše – 044/871 998