Obavještavamo sve građane kojima je stanje oštećenog stana / kuće potresom u kategoriji neuporabljivo (N1 i N2 „crvena oznaka“) i privremeno neuporabljivo (PN1 i PN2 „žuta oznaka“), a koji nisu odgovarajuće stambeno zbrinuti, da u cilju rješavanja prikladnog smještaja trebaju podnijeti „PRIJAVU ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ“.

Prijava se podnosi na obrazcu koji se može preuzeti sa ove stranice ili u prostorijama Općine Dvor, a predaje se u uredu broj 15. radi unosa u Evidenciju mobilnih smještajnih jedinica.

PREUZMITE: Obrazac prijave za privremeni smještaj