Sjednica će se održati u petak, 06. listopada 2017. godine, s početkom u 09:00 sati u vijećnici Općine Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10, Dvor.

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Donošenje Odluke o financiranju nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Općine Dvor u školskoj 2017./2018. godini
3. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine Dvor
4. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Dvor
5. Obavijesti Općinskom vijeću o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Knjižnice i čitaonice Dvor
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Sunce“ Dvor na plan upisa djece za pedagošku 2017./2018. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Sunce“ Dvor za otvaranje nove vrtićke odgojne skupine
8. Donošenje Odluke o izboru Odbora za proračun i financije
9. Donošenje Odluke o izboru odbora za Statut i Poslovnik
10. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor za razdoblje 01.01-31.12.2016. godine
11. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Dvor za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine
12. Donošenje Zaključka po podnesenom Izvještaju o radu općinskog načelnika za period 01.01.-30.06.2017. godine