Sukladno čl. 42. Statuta Općine Dvor općinski načelnik dva puta godišnje podnosi izviještaj o svom radu Općinskom vijeću, i to za periode  siječanj – lipanj i srpanj – prosinac.

Dana 28.03.2017. godine, na 25. sjednici Općinskog vijeća, načelnik je podnio izvještaj o svome radu za period srpanj – prosinac 2016. godine. U cilju bolje informiranosti građana općine Dvor objavljujemo objedinjeni  izvještaj o radu načelnika za period 2013. – 2017. godina.

Zbirni izvještaj o radu načelnika