Jedinstveni upravni odjel-Gospodarstvo

 

PROSTORNI PLAN UREĐENJA
OPĆINE DVOR II. izmjene i dopune


2017. godina

TEKSTUALNI DIO
GRAFIČKI DIO 
 • KARTE
 1. Korištenje i namjena površina
 2.  Infrastrukturni sustavi
 3. A. Uvjeti korištenjaA. Uvjeti korištenja
  3.B. Ograničenja u korištenju
 • GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
 1. Kobiljak
 2. Čavlovica
 3. Ljeskovac
 4. Švrakarica
 5. Rudeži i Zrinski Brdani
 6. Zrin
 7. Rogulje
 8. Lotine
 9. Volinja
 10. List 1 - Ostojići i Donji Žirovac
  List 2 - Gornji Žirovac
 11. Komora
 12. Gvozdansko
 13. Rujevac
 14. Donja Stupnica i Gornja Stupnica
 15. Grabovica
 16. Pedalj
 17. Gorička i Paukovac
 18. Zrinska Draga
 19. Buinja i Buinjski Riječani
 20. List 1 - Šakanlije
  List 2 - Jovac
 21. Kuljani
 22. Šegestin 
 23. Donja Oraovica i Gornja Oraovica
 24. Udetin
 25. Glavičani
 26. List 1 - Donji Javoranj, Gornji Javoranj i Kepcije
  List 2 - Donji Javoranj i Gornji Javoranj
 27. Draškovac
 28. Golubovac Divuški
 29. Divuša
 30. Kozibrod
 31. Majdan
 32. Kosna
 33. Gage i Trgovi
 34. Bansko Vrpolje
 35. Struga Banska
 36. Unčani
 37. Ljubina
 38. Grmušani
 39. Ćore i Vanići
 40. Hrtić
 41. Zamlača
 42. Sočanica
 43. List 1 - Javnica
  List 2 - Kotarani
 44. Zakopa
 45. Javornik
 46. Matijevići
 47. Zut
 48. Gornji Dobretin i Donji Dobretin
 49. Stanić Polje
 50. Dvor

 


IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DVOR

Objavljeno 2014.

OPĆINA DVOR

Prostorni plan  uređenja Općine Dvor - objavljeno 2009.

Na temelju odredbe članka 23. i 24. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94,68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službeni vjesnik«,broj 37/06) i članka 27. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik« broj 19/01, 13/02, 4/03, 9/03, 10/04, 29/05,31/05 i 56/06), Općinsko vijeće Općine Dvor na 13. sjednici održanoj 28. ožujka 2007. godine donosi
ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dvor

Odluka je objavljena u Službenom vjesniku br. 07/07

TEKSTUALNI DIO

KARTOGRAMSKI DIO 

|

Upravni odjel za gospodarstvo nakon kratkih priprema i manjih radova radi u novim prostorijama.

Svi djelatnici nalaze se u sobi br. 16 na I.katu zgrade Općine Dvor.

Ujedno Vas obavještavamo o kontakt telefonima:

 

Ljerka Pavlović - 044/525-284

Ivan Vukadin - 044/525-290

Nikola Mlađenović - 044/525-290 

 više informacija.....

|

Temeljem članka 21. nove Odluke o komunalnoj naknadi ( «Službeni vjesnik« Općine Dvor broj 57/06 ) od 29. prosinca 2006. godine, dana je mogućnost da određeni obveznici budu oslobođeni od plaćanja komunalne naknade i to:

 • obveznici koji su korisnici stalne pomoći za uzdržavanje obveznici
 • nositelji staračkog poljoprivrednog domaćinstva bez drugih prihoda
 • obveznici kojima prihod po domaćinstvu u prethodnoj godini  iznosi manje od 600,00 kuna mjesečno

|

DVOR- Tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. iz Zagreba na području naselja DVOR vrši preventivnu deratizaciju objekata.

Deratizaciju provode 3 djelatnika  prema Planu provođenja sustavne deratizacije u vremenu od 10-12.11.2008.

Deratizacija se provodi u 3 bloka:

I.BLOK - 10.11.2008. (PONEDJELJAK)

ulice: Trg bana Josipa Jelačića, A.Starčevića, A. Stepinca, Grada Vukovara, Kralja Tomislava, Frana Tućana, Zrinskih i Frankopana i Hrvatskog proljeća

II.BLOK - 11.11.2008 (UTORAK)

ulice:  Hrvatskog Pounja, S. i A. Radića, I.K.Sakcinskog, A.B.Bušića, V. Nazora, Mile Blaževića Čađe, Hrvatskih branitelja i Tina Ujevića

III. BLOK - 12.11.2008. (SRIJEDA)

javne ustanove, kanalizacijski šahtovi, napušteni objekti i odlagalište otpada 

 

 

 

|

I ove godine, četvrti put za redom Općina Dvor organizira
GOSPODARSKI SAJAM "PLODOVI RADA"
Koji će se održati 20.09.2008. godine s početkom u 12.00 sati 

Za izlagače je osiguran reprezentativan izlagački prostor  koji kao i dosada imaju besplatan nastup na sajmu...

Molimo zainteresirane izlagače da se prijave na vrijeme radi izrade kataloga izlagača. 

Info: Ljerka Pavlović, 044/525-284,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Slike sa PLODOVA RADA 2007.  pogledajte u galeriji slika...  

 

|

Dvor- Javni uvid Studije utjecaja na okoliš - eksploatacija keramičke gline na eksploatacijskom polju PEDALJ-INKER

Studija se može pogledati u prostorijama Općine Dvor u vremenu od 08.00 do 15.00 sati svakog radnog dana  u vremenu od 25.08.2008 do 23.09.2008. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se upisati u Knjigu primjedaba koja je izložena uz Studiju.  

|
Stranica 3 od 5

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor