Na temelju odredbe članka 126. stavak 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dvor objavljuje izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja u bruto iznosu kako slijedi;

VRSTA TROŠKOVA

IZNOS SREDSTAVA U KUNAMA

Naknada biračkim odborima

I. i II. krug izbora /118x574,58/

67.800,44

Najam privatne kuće korištene za održavanje I. i II. kruga izbora

/574,58 x2/

1.149,16

Glasački listići, zapisnici i prijepisi zapisnika za I. i II. krug glasovanja

5.362,45

Troškovi prevoditeljice glasačkog listića s latinice na ćirilicu

383,05

Naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Izbornog povjerenstva – I. i II. krug

60.995,78

Naknada informatičkim koordinatorima i financijskom koordinatoru

10.291,29

Objava kandidacijskih lista i izbornih rezultata u Večernjem listu (04.05.2013.,21.05.2013. i 04.06.2013.)

13,663,00

Putni troškovi Izbornog povjerenstva

9.536,13

UKUPNO

169.181,30

Predsjednica

Mihaela Rastovac, v.r.

icon Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja