icon KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA

Utvrđuje se da su rezultati za izbor općinskog načelnika objavljeni u Večernjem listu dana 04. lipnja 2013. godine, na internetskim stranicama Općine Dvor (www.dvor.hr) dana 04. lipnja 2013. godine i na oglasnoj ploči Općine Dvor dana 04. lipnja 2013. godine postali konačni.

                                                                                                                    

PREDSJEDNICA

Mihaela Rastovac, v.r.