REFERENDUM ZA EU

 

              

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA

OPĆINE DVOR

KLASA: 013-01/12-01/01

URBROJ: 2176/08-01-12/01

 

 

Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske – pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi

 

R J E Š E N J E

O ODREÐIVANJU GLASAČKIH MJESTA

 

Na području Općine Dvor određuju se sljedeća glasačka mjesta:

                                                                     

1. glasačko mjesto broj 1 u DVORU, DOM KULTURE, TRG BANA J. JELAČIĆA BR. 9, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Dvoru i to u ulicama Hrvatskih branitelja, Ante Starčevića, Kralja Tomislava, Zrinskih i Frankopana (I., II. i III. Odvojak), Frana Tućana, Trg bana Josipa Jelačića, Grada Vukovara, Alojzija Stepinca te birače s prebivalištem u naseljima Ćore, Hrtić i Vanići

 

2. glasačko mjesto broj 2 u DVORU, OSNOVNA ŠKOLA ANTE BRUNE BUŠIĆA BR. 5, koje obuhvaća birače s prebivalištem u Dvoru i to u ulicama Mile Blaževića Čađe, Tina Ujevića, Ante Brune Bušića, Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Antuna i Stjepana Radića, Vladimira Nazora, Hrvatskog proljeća (I. i II. odvojak), Hrvatskog pounja i Obilaznica

 

3. glasačko mjesto broj 3 u MATIJEVIĆIMA, ULICA MATICE HRVATSKE BR. 47 (OBITELJSKA KUĆA, VL. BORKE CARIĆ),

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Matijevići, Donji Dobretin, Gornji Dobretin, Javornik, Stanić Polje, Zakopa, Zut

 

4. glasačko mjesto broj 4 u DIVUŠI, PROSTORIJE VATROGASNOG DOMA DIVUŠA,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Divuša, Draškovac, Kozibrod, Kuljani, Volinja, Golubovac Divuški, Unčani

 

5. glasačko mjesto broj 5 u GORNJOJ ORAOVICI, ZGRADA ŠKOLE, GORNJA ORAOVICA BB,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Gornja Oraovica, Donja Oraovica, Šegestin, Lotine, Buinja, Buinjski Riječani, Jovac, Rogulje, Šakanlije

 

6. glasačko mjesto broj 6 u GORNJEM JAVORNJU, PROSTORIJE MJESNOG ODBORA, GORNJI JAVORANJ BB,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Donji Javoranj, Gornji Javoranj, Vrpolje Bansko, Udetin, Kepčije, Niševići, Glavičani

 

7. glasačko mjesto broj 7 u ZRINSKIM BRÐANIMA, DRUŠTVENI DOM U ZRINSKIM BRÐANIMA BB,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Zrinski Brđani, Zrinska Draga, Zrin, Rudeži, Švrakarica, Grabovica, Gorička, Paukovac

 

8. glasačko mjesto broj 8 u GRMUŠANIMA, PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA, GRMUŠANI BB,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u  naseljima Grmušani, Trgovi, Gage, Ljubina, Kosna, Javnica, Sočanica, Kotarani

 

9. glasačko mjesto broj 9 u  RUJEVCU, DRUŠTVENE PROSTORIJE U ZGRADI ŠKOLE U RUJEVCU,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u  naseljima Rujevac, Gvozdansko, Majdan

 

10. glasačko mjesto broj 10 u DONJEM ŽIROVCU 37 (POSLOVNI PROSTOR UZ      KUĆU SLOBODANA TINTOR),

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Donji Žirovac, Gornji Žirovac, Čavlovica, Ostojići, Kobiljak, Komora

 

11. glasačko mjesto broj 11 u  DONJOJ STUPNICI, PROSTORIJE DRUŠTVENOG     DOMA U DONJOJ STUPNICI,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Donja   Stupnica, Gornja Stupnica, Pedalj i Ljeskovac

 

12. glasačko mjesto broj 12 u STRUGI BANSKOJ, PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA,

koje obuhvaća birače s prebivalištem u naseljima Struga Banska i Zamlača.

 

 

U Dvoru, 5. siječnja 2012.

 

 

 

                                                                                                    Predsjednica

                                                                                                                    Mihaela Rastova