Načelnik

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA  DVOR - OPĆINSKI NAČELNIK  KLASA: 023-08/12-01/04  URBROJ: 2176/08-01-12/01 Dvor, 28. rujna 2012

Na temelju članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“ Općine Dvor, broj 31/09), a u svezi sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti „Narodne novine“, broj 139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), općinski načelnik Općine Dvor je dana 28. rujna 2012. godine donio PROCEDURU  stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor. 

icon PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza u Općini Dvor 

 

|

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  OPĆINA DVOR – NAČELNIK  KLASA: 401-01/12-01/03   URBROJ: 2176/08-01-12/01  Dvor, 28. rujna  2012.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Dvor („Službeni vjesnik“, broj 31/09)9, a u skladu sa člankom 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj  139/10) i člankom 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11), načelnik Općine Dvor donosi  PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA, TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U OPĆINI DVOR

icon PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA, TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA U OPĆINI DVOR

|

23. listopada s Fondom za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost  načelnik Općine Dvor, Nikola Arbutina,  potpisao je Ugovor o zajedničkom financiranju projekta održive gradnje „Primjena mjera energetske učinkovitosti na zgradi Općine Dvor“. Ukupna vrijednost radova,  po provedenom postupku javne nabave, je 790.000,00 kuna. Od tog iznosa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će osigurati iznos od 527.580,00 kuna a ostatak  će Općina Dvor financirati vlastitim sredstvima.  Izvođenje radova povjereno je tvrtki „Graditeljstvo-DIV“ d.o.o. iz Siska.

Drugi ugovor potpisan je 24. listopada u Ministarstvu poljoprivrede i to za sufinanciranje Idejnog projekta magistralnog i sekundarnog vodovoda Kozibrod-Hrvatska Kostajnica.

Za izradu ovog projekta izabrana tvrtka PROMETIS d.o.o.  Ukupna vrijednost ovog projekta je 137.500,00 kuna bez PDV-a  od  čega su ugovorena sredstva Ministarstva poljoprivrede od 126.500,00 kuna. I u ovom projektu ostatak sredstava će se podmiriti iz vlastitih izvora.

|

Dvor, 28. rujna  2012. Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12), Općina Dvor upućuje DRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU  ( za „legalizaciju“ nezakonito izgrađene / rekonstruirane zgrade ) svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada na području Općine Dvor.  

icon Drugi javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju 

|

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06), općinski načelnik Nikola Arbutina donosi ODLUKU o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti Ovom Odlukom imenuje se Stevo Paripović osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Dvor. Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti: Telefon: 044/525-280 i 044/525-286 Fax: 044/525-299 E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   icon Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
|

Opširnije...

P O Z I V

Odlukom županice Sisačko-moslavačke županije, a na prijedlog načelnika Općine Dvor dana 14. rujna 2012. godine proglašena je elementarna nepogoda od suše za područje Općine Dvor.

Pozivaju se građani koji su pretrpjeli štetu od suše na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, krmnim kulturama i višegodišnjim nasadima da se jave u Općinu Dvor i prijave štetu na propisanim obrascima. Šteta se može prijaviti zaključno s petkom , 21. rujna 2012. godine u sobi broj 16, u vremenu od 8 do 15,30 sati. Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu, iskaznicu OPG-a (ukoliko je ima) i broj k.č. na kojoj se usjev nalazi.    
Načelnik:   Nikola Arbutina

icon Poziv na prijavu štete od elementarne nepogode

|

Opširnije...

Stranica 6 od 12

Ustanove

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Dječji vrtić

Crveni križ

Crveni križ

Crveni križ

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor

Komunalac - Dvor