Na temelju članka 10. i članka 38. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine («Narodne novine», broj 92/10), Županijsko popisno povjerenstvo Sisačko-moslavačke županije objavljuje

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIJAVU POPISIVAČA I KONTROLORA

ZA PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 

icon Javni poziv za popisivače stanovništva